top of page

PRIVACY

Gegevensbescherming

Inleiding en algemene informatie

Bedankt voor uw interesse in onze website. De bescherming van uw persoonsgegevens is erg belangrijk voor ons. Hieronder vindt u informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens die worden verzameld door uw gebruik van onze website. De verwerking van uw gegevens vindt plaats in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming.Verantwoordelijke instantie in de zin van de wet op de gegevensbescherming

ASR rijtuigen

Op het treinstation 15

46414 Rhede

je-rath@hotmail.de

+491772106152

definities

Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet voor iedereen eenvoudig en begrijpelijk zijn. In deze gegevensbeschermingsverklaring worden over het algemeen de officiële voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gebruikt. De officiële definities worden uitgelegd in artikel 4 AVG.

Gegevensverwerking door onze website te bezoeken

Wanneer u onze website bezoekt, is het technisch noodzakelijk dat gegevens via uw internetbrowser naar onze webserver worden verzonden. De volgende gegevens worden geregistreerd tijdens een lopende verbinding voor communicatie tussen uw internetbrowser en onze webserver:

We verzamelen de vermelde gegevens om een vlotte verbinding met de website te garanderen en om gebruikers in staat te stellen onze website comfortabel te gebruiken. Bovendien wordt het logbestand gebruikt om de veiligheid en stabiliteit van het systeem te evalueren, evenals voor administratieve doeleinden. De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van de gegevens of de logbestanden is artikel 6 (1) (f) AVG.

Om redenen van technische veiligheid, met name om aanvallen op onze webserver te voorkomen, slaan we deze gegevens voor een korte tijd op. Op basis van deze gegevens kunnen wij geen conclusies trekken over individuele personen. Uiterlijk na 4 weken worden de gegevens ingekort door het IP-adres in te korten

Domeinniveau geanonimiseerd zodat het niet meer mogelijk is om een verwijzing naar de individuele gebruiker vast te stellen.

De gegevens kunnen ook anoniem worden verwerkt voor statistische doeleinden. Een opslag van deze gegevens samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker, een vergelijking met andere databases of een overdracht aan derden vindt op geen enkel moment plaats.

Contactformulier en contact via e-mail

Datum en tijd van het verzoek

Naam van het gevraagde bestand

Pagina van waaruit het bestand is opgevraagd

toegangsstatus

Gebruikte webbrowser en besturingssysteem (volledig) IP-adres van de aanvragende computer

Hoeveelheid overgedragen gegevens

Contactformulier en contact via e-mail

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier of e-mail, uw gegevens uit het aanvraagformulier of uw e-mail, inclusief de voor- en achternaam die u daar hebt opgegeven, aanhef, voor het verwerken van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen hebben ons gered. Het postadres

Het verstrekken van een e-mailadres is vereist voor contactgegevens, het verstrekken van uw naam en telefoonnummer is vrijwillig. Wij zullen deze gegevens in geen geval doorgeven zonder uw toestemming. De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is ons gerechtvaardigd belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG en, indien van toepassing, artikel 6 lid 1 letter b AVG, als uw verzoek gericht is op het sluiten van een contract. Uw gegevens worden verwijderd nadat uw verzoek is verwerkt, op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplichten zijn die het tegenovergestelde bepalen. In het geval van artikel 6 lid 1 letter f AVG kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies".

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren en om rapporten over de website-activiteit op te stellen. Google zal deze informatie ook gebruiken om de exploitant van de website andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van de website en internet. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons legitieme belang bij de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.

We gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat uw IP-adres alleen in verkorte vorm door Google wordt verwerkt. Met de dienstverlener hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst gesloten, waarin wij hen verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven. Aangezien persoonsgegevens naar de VS worden overgedragen, zijn verdere beschermingsmechanismen vereist om het gegevensbeschermingsniveau van de AVG te waarborgen. Om dit te garanderen, zijn we met de aanbieder standaardbepalingen inzake gegevensbescherming overeengekomen in overeenstemming met artikel 46, lid 2, onder c), AVG. Deze verplichten de ontvanger van de gegevens in de VS om de gegevens te verwerken in overeenstemming met het beschermingsniveau in Europa. In gevallen waarin dit zelfs met deze contractuele verlenging niet kan worden gegarandeerd, streven we ernaar om aanvullende voorschriften en verplichtingen van de ontvanger in de VS te verkrijgen. De gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en informatie over gegevensbescherming zijn toegankelijk via de volgende links: http://www.google.com/analytics/terms/de.html

https://www.google.de/intl/de/policies/

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Een verwijdering van gegevens op gebruikers- en gebeurtenisniveau die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. Gebruikers-ID) en advertentie-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-advertentie-ID, IDFA [Apple-ID voor adverteerders]) worden niet later dan 14 maanden na verzameling gelinkt . U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de instellingen van uw browsersoftware dienovereenkomstig aan te passen. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website onbeperkt kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens verzamelt en uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) analyseert en deze gegevens door Google verwerkt door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op .

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Google Maps

Onze website maakt via een interface gebruik van de online kaartserviceprovider Google Maps. De kaartserviceprovider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Om gebruik te kunnen maken van de functionaliteiten van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Rechtsgrond voor de

De verwerking van uw persoonlijke gegevens is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit. a AVG. Door gebruik te maken van de dienst worden persoonsgegevens overgedragen naar de VS. De wettelijke basis voor de overdracht van uw persoonlijke gegevens naar de VS is uw toestemming in overeenstemming met artikel 49, lid 1, zin 1, lit. a AVG. Houd er rekening mee dat dergelijke overdrachten van persoonsgegevens zonder een adequaatheidsbesluit en zonder passende waarborgen een risico voor u vormen. Het risico bestaat dat door Amerikaanse wetgeving Amerikaanse autoriteiten (met name de inlichtingendiensten) toegang krijgen tot persoonsgegevens. Rechtsbeschermingsopties of informatie over de omgang met uw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten zijn slechts in zeer beperkte mate of helemaal niet mogelijk. Een niveau van gegevensbescherming in overeenstemming met de bepalingen van de AVG kan daarom niet worden gegarandeerd. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://www..google.de/intl/de/policies/privacy/Opt-out: https://www.google.com/settings/ advertenties / Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies, die door de browser op uw apparaat worden opgeslagen en die bepaalde instellingen bevatten voor het gebruik van de website (bijvoorbeeld de huidige sessie). Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen. De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde sessiecookies, die automatisch worden verwijderd nadat de browser is afgesloten. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert of de bewaartermijn afloopt. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek te herkennen.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om websiteprocessen te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld door opties aan te bieden die al zijn geselecteerd). Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons zijn geïmplementeerd, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter b AVG, hetzij om het contract uit te voeren, hetzij in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG om onze legitieme belangen zo goed mogelijk te beschermen mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve inrichting van het paginabezoek. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeert. De cookie-instellingen kunnen onder de volgende links voor de betreffende browser worden beheerd.

U kunt de cookies die door veel bedrijven en functies worden gebruikt voor advertenties ook afzonderlijk beheren. Gebruik hiervoor de juiste gebruikerstools, beschikbaar op https://www.aboutads.info/choices/of De meeste browsers bieden ook een zogenaamde "Do-Not-http://www.youronlinechoices.com/uk/ your-ad -choicesTrack-functie waarmee u kunt aangeven dat u niet door websites "gevolgd" wilt worden. Wanneer deze functie is ingeschakeld, vertelt de browser aan advertentienetwerken, websites en applicaties dat u niet wilt worden gevolgd voor gedragsadvertenties en dergelijke. Informatie en instructies over het bewerken van deze functie zijn beschikbaar via de volgende links, afhankelijk van de provider van uw browser:

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-abhnenInternet

Verkenner: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=nl&answer=95647

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookiesGoogle

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=

GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de

Mozilla Firefox: https://www.mozilla.org/de/firefox/dnt/

Bovendien kunt u het laden van zogenaamde scripts standaard voorkomen. NoScript staat alleen JavaScript, Java en andere plug-ins toe om te draaien op vertrouwde domeinen naar keuze. Informatie en instructies over het bewerken van deze functie kunt u verkrijgen bij de provider van uw browser (bijv. voor Mozilla Firefox op: ). Houd er rekening mee dat de https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/noscript/

Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Gegevensoverdracht en ontvangers

Er vindt geen overdracht van uw persoonsgegevens aan derden plaats, behalve:

Voor de verwerking van onze diensten maken wij ook gebruik van externe dienstverleners, die wij zorgvuldig hebben geselecteerd en schriftelijk hebben laten uitvoeren. U bent gebonden aan onze instructies en wordt regelmatig door ons gecontroleerd. Met wie we mogelijk orderverwerkingscontracten hebben gesloten in overeenstemming met artikel 28 AVG. Dit zijn dienstverleners voor webhosting, het versturen van e-mails en onderhoud en verzorging van onze IT-systemen, etc. De dienstverleners geven deze gegevens niet door aan derden.

dataveiligheid

In overeenstemming met artikel 32 AVG nemen we passende technische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en het type, de omvang, de omstandigheden en de doeleinden van de verwerking, evenals de verschillende waarschijnlijkheid van optreden en de ernst van de risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen en organisatorische maatregelen om een op het risico aangepast beschermingsniveau te waarborgen. Deze website gebruikt SSL-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen.

Duur van opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens is gebaseerd op de relevante wettelijke bewaartermijnen (bijvoorbeeld uit handelsrecht en fiscaal recht). Nadat de respectieve periode is verstreken, worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd. Als gegevens nodig zijn om een contract uit te voeren of te starten of als we een legitiem belang hebben bij verdere opslag, worden de gegevens verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden of als u uw recht op intrekking of bezwaar uitoefent.

Uw rechtenInternet

Verkenner: https://support.microsoft.com/de-de/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track

Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/de/notrack.html

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21416?locale=de_DE

als we hier expliciet op hebben gewezen in de beschrijving van de respectieve gegevensverwerking.

als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lid 1 letter a AVG,

de doorgifte volgens artikel 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG noodzakelijk is om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen en er geen reden is om aan te nemen dat u een doorslaggevend legitiem belang heeft om uw gegevens niet vrij te geven,

in het geval dat er een wettelijke verplichting is voor de overdracht volgens artikel 6, lid 1, lid 1, letter c DSGVO en

voor zover dit nodig is voor de verwerking van contractuele relaties met u in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lid b AVG.

Hieronder vindt u informatie over de rechten van betrokkenen die de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming u toekent met betrekking tot de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

Het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in overeenstemming met artikel 15 AVG. In het bijzonder kunt u informatie verkrijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op correctie, verwijdering, beperking van verwerking of bezwaar, het bestaan van een klachtrecht, de herkomst van uw gegevens, indien niet bij ons verzameld, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, indien nodig, zinvolle informatie over hun gegevens.

Het recht, in overeenstemming met artikel 16 AVG, om onmiddellijk te verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen.

Het recht, in overeenstemming met artikel 17 AVG, om de verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te verzoeken, tenzij de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen is vereist.

Het recht, in overeenstemming met artikel 18 AVG, om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen, voor zover u de juistheid van de gegevens betwist, de verwerking onwettig is, maar u weigert deze te verwijderen en we de gegevens niet langer nodig hebben gegevens, maar u gebruikt ze voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG.

Het recht, in overeenstemming met artikel 20 AVG, om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon te vragen.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met artikel 77 AVG. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van de federale staat van onze maatschappelijke zetel zoals hierboven vermeld of, indien van toepassing, die van uw gebruikelijke verblijfplaats of werk.

Recht om verleende toestemming in te trekken in overeenstemming met artikel 7 lid 3 AVG: u hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde met effect voor de toekomst in te trekken. In geval van intrekking zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een wettelijke basis voor verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking.

Recht van bezwaar

Als uw persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt op basis van legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 onder f AVG, hebt u het recht op grond van artikel 21 AVG om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, voor zover deze reden die voortkomen uit uw specifieke situatie. Voor zover het bezwaar is gericht tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op directe reclame, heeft u een algemeen recht van bezwaar zonder dat u een bijzondere situatie hoeft aan te geven. Als u gebruik wilt maken van uw recht op herroeping of bezwaar, volstaat een e-mail naar .je-rath@hotmail.de Externe links

Sociale netwerken (Facebook, Twitter, Xing, etc.) zijn op onze website alleen opgenomen als links naar de bijbehorende diensten. Nadat u op de geïntegreerde tekst-/beeldlink hebt geklikt, wordt u doorgestuurd naar de website van de betreffende aanbieder. Gebruikersinformatie wordt pas na het doorsturen aan de betreffende aanbieder overgedragen. Informatie over de omgang met uw persoonlijke gegevens bij gebruik

van deze websites, verwijzen wij u naar de respectieve voorschriften inzake gegevensbescherming van de providers die u gebruikt.

Aan verandering onderhevig

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring inzake gegevensbescherming indien nodig aan te passen of bij te werken, rekening houdend met de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming. Op deze manier kunnen we ze aanpassen aan de huidige wettelijke vereisten en rekening houden met veranderingen in onze dienstverlening, b.v. B. bij de introductie van nieuwe diensten. Op uw bezoek is de meest actuele versie van toepassing.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door www.datenschutzexperte.deStatus van deze gegevensbeschermingsverklaring: 31.1.2022

bottom of page